Only For Heroes

HjälpRedan har ett unikt samarbete med Only For Heroes!

-Ett urval av de produkter som Only For Heroes handplockar finns hos HjälpRedan. 
Ingen annanstans i Göteborgsområdet kan du klämma och känna på t.ex. Tangle fuzzies eller Tuggishänge lasersvärd!
Du kan självklart också beställa här i webbshopen!

Only for Heroes är återförsäljare och tillverkare av specialpedagogiska läromedel, material och hjälpmedel för barn och ungdomar med särskilda behov. Genom att tillhandahålla handplockade verktyg för inlärning, gör de inlärningen rolig, och hjälper till att ge alla barn och ungdomar möjlighet att lära utifrån sina förutsättningar.

Only for Heroes fokuserar särskilt på barn och ungdomar med språkstörning, dyslexi, autismspektrumstörningar, AD(H)D, dyskalkyli, och långsam inlärning. De har också många hjälpmedel som underlättar språkinlärningen för nyanlända eller för den som har svenska som andraspråk. 

De som jobbar på Only for Heroes är logopeder och föräldrar. En del av dem har egna funktionsvariationer, eller är föräldrar till barn med särskilda behov. Gemensamt för dem är att de brinner för att göra tillvaron enklare för våra superhjältar - de barn och ungdomar som får kämpa lite extra i vardagen.

Här hittar du ett urval av Only For Heroes utvalda produkter som t.ex. tugghalsband och tanglar av olika slag!