Lilla fokus-kitet barn

Artikelnummer: Kit1
158 kr

140 kr

Efter feedback från er kunder har vi ändrat innehållet i detta kit.

Lilla fokus-kitet barn är anpassat för årskurs F-5 och innehåller 5 olika fokusökande och stressreducerande hjälpmedel som tilltalar olika sinnesupplevelser. (Värde 158 kr)

1 st Twist and lock blocks (vrida)
1 st Kooshboll mini (känna)
1 st Stressboll hjärta (klämma)
1 st Bender (böja)
1 st fidget tub kula (känna)