Lilla fokus-kitet barn

Artikelnummer: Kit1
170 kr

150 kr

Lilla fokus-kitet barn är anpassat för årskurs F-5 och innehåller 5 olika fokusökande och stressreducerande hjälpmedel som tilltalar olika sinnesupplevelser. (Värde 170 kr)

1 st Jeliku (vrida)
1 st Kooshboll mini (känna)
1 st Stressboll jordglob (klämma) (Olika varianter av jordglober kan förekomma)
1 st Bender (böja)
1 st Böjbar robot (böja)