AD(H)D
AD(H)D är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ger svårigheter med uppmärksamhet, impulskontroll och överaktivitet. Symptomen kan förekomma var för sig eller i kombination med varandra. AD(H)D brukar delas in i tre olika former:

Kombinerad form: Svårigheter med uppmärksamhet, överaktivitet och impulsivitet.

Huvudsakligen ouppmärksam form: Svårighter med uppmärksamhet och koncentration (Tidigare kallat ADD).

Huvudsakligen hyperaktiv - impulsiv form: Svårigheter med överaktivitet och impulsivitet.

Hur dessa svårigheter yttrar sig är väldigt individuellt. Överaktivitet behöver t.ex. inte innebära att man springer omkring och klättrar på saker. Det kan lika gärna visa sig genom att man pillar med saker hela tiden eller gör sig små ärenden från den plats man sitter på. För att bemöta en person med AD(H)D på ett bra sätt krävs det att man är nyfiken och vill utforska vad just den personen är hjälpt av.

En del personer med AD(H)D kan koncentrera sig bättre ifall de har något i händerna att "greja" med, eller en dyna att sitta på som inte är helt statisk utan kanske fylld med luft eller små bollar. Andra är hjälpta av ett tidshjälpmedel som visar hur långt det är kvar tills ett visst moment är färdigt. HjälpRedan har många olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen för personer med AD(H)D.

Till hjälpmedlen

Läs mer om adhd här


Källor: Kaosteknik, Attention, 1177