Autism

Autism finns i olika former under samlingsnamnet AutismSpektrumTillstånd (AST). Där ingår numera även Asperger syndrom. Eftersom AST är ett brett spektrum är det väldigt mycket som ryms inom det. Men det är vanligt att personer med någon form av autism har symptom som yttrar sig enligt nedan:

  • Svårigheter i kontakten med andra människor
  • Specialintressen som kan uppta stor del av uppmärksamhet och tid
  • Svårigheter att förstå och använda språket i kommunikationen med andra
  • Bristande motorik
  • Lätt att hamna i tvingande rutiner eller handlingar
  • Säregna eller ovanliga sinnesintryck

Hur dessa svårigheter yttrar sig är väldigt individuellt och alla med autism har inte svårigheter inom alla dessa områden. Säregna eller ovanliga sinnesintryck kan t.ex. hos en person visa sig genom ljuskänslighet medan det hos en annan visar sig genom ovanligt stor smärttålighet. För att bemöta en person med autism på ett bra sätt är det därför det viktigt att man är nyfiken och vill utforska vad just den personen är hjälpt av.

En del personer med Autism är hjälpta av ett tidshjälpmedel som visar hur långt det är kvar tills ett visst moment är färdigt. En del har lättare att koncentrera sig om de sitter på en dyna som inte är helt statisk utan kanske fylld med luft eller små bollar. Vissa tuggar och biter på saker och kan vara hjälpta av ett tugghjälpmedel eller något att ha i händerna och "greja" med. HjälpRedan har många olika hjälpmedel som kan underlätta i vardagen för personer med Autism.

Till hjälpmedlen

Läs mer om autism här


Källor: Kaosteknik, Attention, 1177