Barnsax med dubbelgrepp

Artikelnummer: LM3016


129 kr

Klippa tillsammans! Saxen är i rostfritt stål och underlättar inlärande av klippning. Den är inte fjädrande.


Vänsterhänt kontra högerhänt: Bladen på saxar för vänsterhänta är konstruerade på ett sådant sätt att oavsett hur man håller dem ligger vänsterbladet alltid överst. Detta innebär att när man trycker ihop bladen med vänsterhanden så klipper man smidigt med hela bladets räckvidd, och det gör också att den vänsterhänte användaren har klar uppsikt över klipplinjen.


Saxar för högerhänta för en vänsterhänt
 Överbladet skuggar klipplinjen när de används av vänsterhänta, därför klipper man vanligtvis lite vid sidan om. Bladen dras isär av den vänsterhäntes ryckiga rörelser och papperet böjer sig mellan bladen. Dessutom passar handtaget dåligt och ger skavsår på tummen.


Citat Från sidan "Allt För Vänsterhänta!"