Hållfasthet

Skall stressbollen mest vara en kul leksak eller måste den hålla för hårda tag under längre tid?

En del av våra produkter har angivelser för hållfasthet. Angivelsen är en uppskattning och bedömd av HjälpRedan - inte av tillverkaren. Produkter med angivelse för hållfasthet är mestadels stressbollar eller stressleksaker.

Hållfasthet 1:

Begränsad tålighet. Produkten håller för normalt användande under begränsad tid. Rekommenderas inte som långvarigt hjälpmedel eller som hjälpmedel på en plats där många personer använder det. 

Hållfasthet 2:

Tåligt hjälpmedel. Produkten håller för normalt till mer intensivt användande och klarar flera användare.

Hållfasthet 3:

Mycket tåligt hjälpmedel. Produkten håller för intensivt användande under lång tid och klarar även flera användare. 


Vill du veta mer om en viss produkt - kontakta HjälpRedan!